Get Up to 40% OFF New-Season StylesMenWomen * Limited time only.

Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Wij behouden ons het recht voor op elk moment om de dienst (of een deel daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijsverandering, schorsing of stopzetting van de dienst.

FACTURATIE EN ACCOUNT INFORMATIE

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, een bestelling beperken of annuleren. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, proberen we om u te contacteren met het e-mail en / of factuuradres / telefoonnummer dat in uw account staat op het moment dat de order is geplaatst. We eigenen ons het recht toe bestellingen die, naar eigen oordeel, geplaatst lijken door dealers, resellers en distributeurs te verbieden.

U stemt ermee in om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en credit card nummers en vervaldata correct aan te vullen en te updaten, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u opnemen als dat nodig is.

FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan informatie op onze site typfouten, onjuistheden of weglatingen bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en te wijzigen of te actualiseren, en ook om informatie of bestellingen te annuleren indien gegevens op de shop of op een verwante website onjuist is. Dit te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).

TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische / Europese wetten.

WIJZIGINGEN IN SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op de webshop raadplegen.

Wij behouden ons het recht voor om deze naar eigen goeddunken te wijzigen of enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door het plaatsen van updates en veranderingen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website of de dienstverlening na de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

BELEID VOOR TERUGBETALING

Ons beleid loopt 14 dagen. Na 14 dagen na de aankoop kunnen we geen terugbetaling of omruiling bieden.

Om uw rechten te vrijwaren, vragen we een ontvangstbewijs, aankoopbewijs of betalingsbewijs bij de terugzending te voegen. Na terugzending en ontvangst door ons ontvangt u de aankoopsom. Retour verzendkosten vallen ten laste van de koper. Wenst u een omruiling in een andere maat, dan doen wij al het mogelijke om dit te realiseren en wordt het artikel opnieuw in de andere maat verzonden op onze kosten. Indien dit niet realiseerbaar is, wordt de aankoopsom teruggestort ( prijs van het artikel ). Verzendingen zijn gratis vanaf een aankoopbedrag van €75,00 in België. Voor het buitenland gelden andere verzendkosten.

Gelieve uw aankoop niet terug naar de fabrikant te sturen.

Bij beschadigingen aan de teruggestuurde goederen zullen deze op de koper verhaald worden. Bij tekenen van gebruik kan er geen terugbetaling zijn gezien de aard van het product.

CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Algemene Voorwaarden moeten verstuurd worden via het contactformulier.